AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS D’ÚS: Les presents condicions generals d’ús regulen els termes i condicions d’accés i ús d’aquest lloc web, propietat de l’empresa, que l’usuari del Portal haurà de llegir i acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal. L’accés i / o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i / o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d’ús. També regulen l’accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris en i / o mitjançant el portal, pels seus usuaris o per tercers. No obstant això, l’accés i la utilització de certs continguts i / o serveis poden trobar-se sotmès a determinades condicions específiques.

 

Modificacions: L’empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament les presents condicions d’ús ja que poden ser modificades.

 

Obligacions de l’Usuari: L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d’ús del portal. De forma expressa, l’usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’incompliment de les normes. Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic com arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

 

Propietat industrial i intel•lectual: Els continguts de la present pàgina web són propietat de l’empresa. Per la present, es reserva tot dret que no s’hagi atorgat explícitament. Es prohibeix la reproducció, transferència, distribució o emmagatzematge dels continguts, ja sigui parcial o total, per qualsevol mitjà, sense l’autorització prèvia per escrit de l’Empresa a excepció del que estableixen aquestes condicions generals. L’Empresa li permet navegar pel seu lloc web amb el dispositiu i imprimir còpies d’extractes d’aquestes pàgines exclusivament per a ús personal i no per a la seva distribució, excepte en cas d’autorització per escrit de l’empresa.

 

Tots els documents de la nostra pàgina web poden estar subjectes a altres condicions indicades en els mateixos. Els continguts de la pàgina web de l’Empresa s’ofereixen tal com apareixen i segons la seva disponibilitat. L’Empresa no garanteix l’absència d’interrupcions o errors a la seva pàgina web.

 

L’Empresa es reserva el dret de revisar la pàgina o impedir l’accés a aquesta pàgina en qualsevol moment. L’Empresa i els seus símbols són marques registrades. Altres productes o noms d’empreses esmentats en aquesta pàgina són o poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

Responsabilitat: L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què puguin incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, quedant l’Empresa lliure de qualsevol responsabilitat basada en la utilització del servei per l’usuari, assumint l’usuari quants despeses, costos i indemnitzacions siguin sol•licitats per l’Empresa amb motiu de reclamacions o accions legals. L’Empresa declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina web i no gestionada directament pel gestor del lloc web.

 

En el cas que l’Empresa sigui advertida que l’usuari, a través dels serveis facilitats per l’Empresa de possibles activitats que puguin ser il•legals contra drets de tercers o constitutives de delicte, l’empresa pot rescindir de forma immediata la relació amb l’usuari i prendre totes les mesures que siguin necessàries per evitar la continuació d’aquestes activitats. L’Empresa no garanteix les condicions i correcta prestació dels productes o serveis oferts als usuaris per tercers, als quals es pot accedir mitjançant enllaços establerts a la pàgina web de l’Empresa.

 

L’Empresa no es responsabilitza del compliment per aquests tercers de la normativa vigent en el nostre ordenament jurídic i, especialment, de la relativa a protecció de dades de caràcter personal i comerç electrònic. L’Empresa no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, avaries telefòniques, virus informàtics o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’Empresa de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic i causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser ocasionats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de l’empresa.

 

Links, Banners: En cas de que el web inclogui links o enllaços amb altres portals, té una finalitat merament informativa i no suposa que l’empresa recomani i / o garanteixi aquests portals sobre els quals no exerceix cap control ni és responsable.

 

Bloc: En cas que la web tingui un apartat «Blog», la seva finalitat és la difusió dels diferents serveis oferts per l’empresa. El titular del web no es responsabilitza de les opinions dels usuaris i es reserva el dret d’esborrar qualsevol comentari que poguessi resultar ofensiu o denigrant i bloquejar i impedir els futurs comentaris provinents dels autors d’aquests comentaris.

 

Jurisdicció: Per totes les qüestions que sorgeixin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes condicions i de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, les parts se sotmeten als jutges i tribunals espanyols, renunciant als interessats, de forma expressa, a qualsevol altre fur que els correspongui, sense perjudici de la competència que resulti per ministeri de la llei.

 

Llei aplicable: Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola. Es sotmeten expressament als tribunals de Barcelona (Espanya).

Real Time Analytics