La Devesa un ecosistema únic al món

La Devesa és l’hàbitat natural del porc ibèric, es tracta d’un ecosistema únic que només es troba a la Península Ibèrica. Aquesta àrea abasta entre 4 i 6 milions d’hectàrees, i es caracteritza pels nombrosos arbres, principalment roures, alzines i sureres,  formant un paisatge únic al món.
Les Deveses es troben al sud de la Península Ibèrica, en aquesta regió els roures han crescut durant segles i segles …
Com a resultat obtenim un ecosistema únic conegut com «Deveses». Els porcs ibèrics gaudeixen de grans ombres gràcies als enormes arbres que creixen en aquesta zona, els quals també els proporcionen quantitats ingents de glans, a més compten amb tots els avantatges del clima i la vegetació del mediterrani.
Les Deveses estan formades bàsicament per enormes roures i sureres, cultius, terres de pastura i vida silvestre. Les alzines produeixen les glans,  la seva existència és de vital importància per a la cria de porcs ibèrics.
Les Deveses s’utilitzen principalment per al pasturatge de bestiar, encara que també s’utilitza per conrear alguns tipus de cereals.

Author: perniliberic

Share This Post On
Real Time Analytics