Per què no comprar un pernil ibèric sense etiqueta?

Com ja sabràs, fa anys es va canviar la normativa que regulava l’etiquetatge del pernil ibèric, i dels seus diferents tipus, amb la finalitat de crear un sistema d’identificació que certifiqui el sistema d’elaboració del productor i garanteixi a consumidor, una total honestedat en el producte que compra.

importancia etiqueta pernils espatlles
importancia etiqueta pernils espatlles

Tots els pernils i espatlles contenen aquesta informació en el precinte, una brida de plàstica distintiva que está en tots els pernils regulats i, a més, corroboren aquesta informació en l’etiqueta o anell.

Tota etiqueta ha de contenir:

  • El tipus de producte: Pernil o Espatlla.
  • El tipus d’alimentació: Gla, Cebo de Campo o Cebo.
  • El grau de puresa: 100% ibèric (animals purs) o ibèric (que engloba tots els animals amb un 50% o un 75% de raça ibèrica)
  • El nom de l’empresa que ha elaborat la certificació.


Aquesta informació l’hem de contrastar amb la que consta en el precinte, que, a més, es diferenciarà per colors, a saber:

  • Precinte Negre: Gla 100% ibèric. (Els famosos Pota Negra).
  • Precinte Vermell: Gla ibèric. (Especificant si és: 75% Raça ibèrica o 50% Raça ibèrica).
  • Precinte Verd: Cebo de Campo 100% ibèric o Cebo de Campo ibèric. (Especificant si és 75% Raça ibèrica o 50% Raça ibèrica).
  • Precinte Blanc: Cebo 100% ibèric o Cebo ibèric. (Especificant si és 75% Raça ibèrica o 50% Raça ibèrica).

Com hem comentat, aquestes mesures de control es van prendre per impulsar la raça ibèrica i la qualitat dels seus productes, així com també per garantir al consumidor que el producte que va a comprar es correspon amb la qualitat adequada al seu rang.

Així que ja ho saps, un pernil sense etiquetes és un pernil sospitós.

Ens veiem en el proper post!

Author: elpernilibericserra

Share This Post On
Real Time Analytics