Andrés Iniesta i Ganivets ARCOS

Andrés Iniesta fa d’ambaixador de ganivets Arcos. El crac d’Albacete confirma que coneix la marca Arcos des de petit i que sempre ha utilitzat aquests ganivets. Afirma que són l’eina perfecta per a una bona cuina. Tots dos són de la mateixa terra i comparteixen el plaer per les coses ben fetes, Andrés Iniesta i Arcs segueixen de la mà un any més.

Author: perniliberic

Share This Post On
Real Time Analytics