Consells per evitar els polls del pernil

Avui, et parlem d’una afecció força comú en els pernils, encara que certament desagradable. Són els famosos polls de el pernil o àcars. (Si, aquests mateixos que podem trobar a casa nostra, causants d’al·lèrgies vàries, però en aquest cas, poden ser a més els possibles culpables que el nostre pernil s’hagi fet malbé).

com evitar polls pernil
com evitar polls pernil

Normalment, aquests polls vénen de fàbrica i és que, solen atacar al nostre pernil en l’etapa de maduració, quan encara està en assecadors i bodegues, i pot estar relacionada la seva aparició amb canvis en la humitat i la temperatura. Encara que també, poden afectar a la teva peça de pernil ibèric estant ja a casa, i havent-ho fins i tot començat.

Com saber si el teu pernil té àcars?


Primer símptoma (i potser el més evident), els podràs veure. Normalment, tenen un color blanquinós que pot variar fins el marró, i cobriran de manera total o parcial el teu pernil.

Si això et passa sols començar el teu pernil, torna’l. Segurament, l’empresa no sigui conscient que els seus pernils tenen aquesta afecció i a l’informar-los, podran comprovar que les condicions dels seus cellers són les adequades.

Si, per contra, perceps la presència d’aquests polls a el temps d’haver començat la seva pota de pernil, pots procedir a netejar la part afectada, (tallant el tros amb la afectat), per a posteriorment fondre greix i recobrir tota la peça . Amb això, aconseguiràs evitar la proliferació d’aquests àcars en altres zones.

El que mai has de fer, per molt que t’ho aconsellin, és rentar el pernil amb aigua, o congelar-lo, o usar algun tipus de producte químic. En primer lloc, perquè no evitaràs la proliferació dels àcars, és més, l’aigua incrementaria el nivell d’humitat. I, en segon lloc, perquè recorda que el teu pernil ibèric és un aliment, i per això hauries evitar afegir cap element químic que pogués resultar nociu per a la teva salut.

Acabem recordant-te que per mantenir en bones condicions i durant el màxim temps possible el teu pernil ibèric, hauràs ubicar-lo en un lloc amb unes condicions higièniques òptimes, i, a més, et recomanem que et desfaci de la funda i la corda que porta per penjar-lo.

Author: elpernilibericserra

Share This Post On
Real Time Analytics