Cada formatge, amb el seu ganivet específic

Avui ens centrarem en els ganivets necessaris per tallar de forma correcta el formatge. No és que hi hagi tanta varietat com formatges es coneixen al mercat, però és més que indispensable conèixer-los per realitzar el tall de forma òptima.

cada formatge ganivet specific

Per simplificar, reduirem els formatges a dos tipus: els tous o semi-durs, i els durs. Els ganivets que trobarem, per tant, s’adaptaran a aquestes dues classificacions.

  • Els ganivets que fem servir per al formatge tou, o semi-dur, tindran sempre el tall del full llis i amb perforacions. També trobarem els ganivets tipus pala, que ens permeten recollir la peça a la vegada que la tallem.


I en el cas dels extra-tous, farem servir la lira, un ganivet que prescindeix del full de tall per utilitzar un fil d’acer que ens ajudarà amb el tall d’aquest tipus de formatges.

  • Els ganivets usats per formatge dur tindran el tall dentat i sense perforació alguna.


Per a què serveixen les perforacions? Bàsicament per no oferir resistència a l’hora de tallar el formatge, evitant que el mateix es quedi enganxat al full.

La forma en què facis el tall ja depèn de la teva tècnica, però vam acabar aquest post amb un últim truc propi d’un amfitrió de luxe: Dóna un cop de calor al full perquè quedi temperada, ja que d’aquesta manera podràs realitzar el tall pràcticament sense esforç.

Author: elpernilibericserra

Share This Post On
Real Time Analytics